Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Zápis do 1. logopedické třídy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

ve Valašském Meziříčí, Vsetínská 454

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče

na

ZÁPIS

DO 1. LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

Kdy? V pondělí 23. dubna 2018 od 12.00 do 17.00 hodin

Kde? V prostorách naší základní školy

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte

Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

 

zápis 

    Co nabízíme?

*       intenzivní logopedickou péči

*       výuku v malém kolektivu slyšících žáků podle osnov základní školy

*       individuální přístup, rodinnou atmosféru

*       zájmové kroužky a různé aktivity v rámci školní družiny

*       moderně vybavené třídy, novou tělocvičnu i další sportoviště

Těšíme se na vás!

Zobrazit album
01. duben 2018
Top