Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Mezinárodní den dětí

Na Den dětí uspořádali učitelé ze ZŠ společně s učiteli ze SŠ a studentským školním parlamentem při SŠ oslavu tohoto svátku. Žáci i studenti soutěžili v činnostech pohybových i vědomostních. Cílem nebylo vytvářet výkony, ale pobavit se. Součástí hry byla i tři stanoviště, kde bylo za úkol opéct si a sníst špekáček, sníst langoš a vypít kofolu. Za splnění stanovených úkolů čekala na děti sladká odměna. Protože i počasí přálo, nebránilo nic tomu si tento den krásně užít.

Zobrazit album
01. červen 2018
Top