Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Karneval 2019

Rok s rokem se sešel a nastal masopustní čas, který nám přinesl další oblíbenou tradiční akci školní družiny a tou je karneval. Čarodějnice, kouzelníci, princezny, piráti, šašci a mnoho jiných pohádkových postav, za které se děti vydávaly, vytvořili pravou karnevalovou atmosféru. Děti si s chutí se svými kamarády zasoutěžily a zatančily a vůbec jim nevadilo, že nás trochu zlobí technika. Na závěr vydařeného odpoledne byla každá maska odměněna malou sladkostí a medailí. Děkujeme všem dětem, vychovatelům, učitelům a asistentům, kteří přispěli k dobré náladě a těšíme se, až se zase rok s rokem sejde…

Zobrazit album
18. únor 2019
Top