Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Zápis do logopedických tříd 2019

 

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče

na

ZÁPIS DO 1. LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

 

Kdy? Ve středu 3. dubna 2019 od 13.00 do 16.00 hodin

Kde? V prostorách naší základní školy

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

 

 

    Co nabízíme?

*       intenzivní logopedickou péči

*       výuku v malém kolektivu slyšících žáků podle osnov základní školy

*       individuální přístup, rodinnou atmosféru

*       zájmové kroužky a různé aktivity v rámci školní družiny

*       moderně vybavené třídy, novou tělocvičnu i další sportoviště

Těšíme se na vás!

Zobrazit album
17. březen 2019
Top