Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Pokyn ředitele školy č.1/2019

Stavba – parkoviště u Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

 Pokyny pro žáky a rodiče  

I.                   Na základě stavby – parkoviště Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí se zakazuje žákům

a)      vstup na staveniště, které je vytýčeno oplocením, zábradlím nebo červenobílou páskou

b)      výstup a sestup  po stavebních konstrukcích

c)      odstraňování bezpečnostních informativních tabulek

d)      odstraňování  červenobílé pásky sloužící jako zábrana  nebo vytýčení  přístupových cest

e)      parkovat na parkovišti školy v celém průběhu stavby 

 

II.                Na základě stavby – parkoviště Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí žádáme rodiče, aby po dobu  stavebních prací:

a)      přiváděli  a odváděli dětí do a z areálu školy pouze po vytýčené trase

b)      dětem neumožňovali vstup na staveniště

c)      děti neodstraňovaly bezpečnostní označení stavby (tabulky, pásky) 

 

III.              Pokyny pro zaměstnance a pedagogické pracovníky školy, aby:

a)      dodržovali a kontrolovali  bod I a bod II

b)      informovali žáky o rozsahu výstavby, uzamčení části areálu,  zřízení staveniště a příjezdové trase pro vozidla stavební firmy

c)      upozorňovali na nezabezpečené vstupy na staveniště

d)      věnovali pozornost částečné změně únikových cest a východů

e)      informovali vedení školy na nedostatky při stavebních pracích, které mají vliv na bezpečnost žáků a zaměstnanců školy 

 

Ve Valašském Meziříčí, dne 18.3.2019

Zobrazit album
18. březen 2019
Top