Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Brána recyklace aneb veselá popelnice

Že recyklace odpadu může být zábava, se na vlastní kůži přesvědčili žáci 2. A a 2. B logopedické. Poslední říjnový den vyrazili podzimní procházkou do Valašského ekocentra. Dozvěděli se, jak mají nakládat s odpadem, aby se mohl dále využít. Třídili, co jim síly stačili. Jako odměnu si odnesli barevné samolepky na odpadkové koše, které jim pomohou v  třídění odpadu doma.

Zobrazit album
13. listopad 2017
Top