Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Učíme se učit s legem

Díky sponzorskému daru jsme letos mohli zakoupit speciální sady lego kostek „LEGO EDUXE“, které využíváme s dětmi v logopedických třídách.  Pracovat s nimi můžeme nejen v hodinách logopedie, ale i matematiky, čtení, prvouky nebo v pracovních činnostech. Speciálně připravené úkoly s kostkami lega pomáhají dětem v hodinách logopedie rozšiřovat slovní zásobu, učí je popisovat postupy a stavby, vybírat správnou strategii při práci. Jiné sady jsou zase zaměřeny na rozvoj početních představ nebo rozšíření znalostí o světě kolem nás. Lákavá je i práce se sadou, kde lze pomocí doplňujícího softwaru některé stavby uvést do pohybu a ten přesně naprogramovat.

Z darovaných peněz jsme mohli zároveň zřídit pro děti z prvních a druhých logopedických tříd kreativní koutek. Žáci zde tráví čas o přestávkách a vytváří mnohdy úžasné a překvapující stavby z lega. O tom, že kluky i holky stavění baví, svědčí nejen kouzelné stavby, ale i každodenní hromada skloněných hlav nad stolem s kostkami. Učitelky jsou spokojeny také, neboť „kdo si hraje, nezlobí“.

Zobrazit album
06. prosinec 2017
Top