Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Nadační fond

Nadačním fond při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí byl zapsán do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu N, vložce číslo 137, dne 24. března 1999, pod identifikačním číslem 44 74 08 08.

Nadační fond je neziskovou organizací. Finanční prostředky, které se nám podaří získat, používáme zpětně pro naše žáky.

V minulých letech byly finanční prostředky použity například na:

  • příspěvky poskytnuté žákům ve formě úhrad jízdného, ubytování a cen při celostátních sportovních hrách pro sluchově postižené žáky
  • příspěvky na vstupné při různých kulturních akcích (kina, divadla, loutková představení)
  • příspěvky na dopravu na výstavy, exkurze
  • zakoupení odměn výborným žákům při úspěšném ukončení školní docházky, učebního oboru nebo střední školy

Finanční prostředky, které se nevyčerpají v aktuální roce, jsou převedeny do let následujících.

Jak přispět?

V případě, že se rozhodnete podpořit náš nadační fond, můžete tak učinit prostřednictvím Vašich dětí, které od nás obdrží doklad o zaplacení Vámi poskytnuté částky, nebo můžete vložit finanční prostředky přímo na náš účet číslo: 1854946339/0800, který je veden u České spořitelny.

Zaplacenou částku lze dle Zákona o dani z příjmů § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8 uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně jak u právnických, tak i fyzických osob, podnikatelů i občanů.

 

Za veškeré Vámi poskytnuté finanční prostředky Vám děkujeme.

Číslo účtu

1854946339/0800

Rada nadačního fondu

Předseda nadačního fondu: Mgr. Nikola Lesná
Členové nadační rady:
Mgr. Jana Holeksová
Alena Kundrátová
Mgr. Sylva Králová
Revizor:  Mgr. Jaroslava Jiříčková
 

Výroční zprávy fondu:

Top