Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Školní družina

Školní družina má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Je určena přednostně pro žáky 1., 2. a 3. třídy základní školy. Děti jsou rozděleny do tří oddělení.

Všechna tři oddělení mají celkovou kapacitou 42 dětí.

1. oddělení vedoucí vychovatelka Lenka Čípová

2. oddělení vychovatelka Milena Chumchalová

3. oddělení vychovatelka Lucie Štveráková

 

Kontakt

telefon: 774 224 504

 

Provozní doba

Pondělí 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Úterý 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Středa 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Čtvrtek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Pátek 6.00 – 8.00 11.30 – 16:00

 

Platba

Měsíční úhradu 100 Kč je třeba zaplatit na první pololetí v září (500 Kč) a na druhé pololetí v lednu (500 Kč).

Poplatek za družinu 500 Kč zasílejte na číslo účtu školy: 832851/0710 (ČNB Ostrava). Poplatek se hradí předem na následující pololetí ( je možné zasílat i měsíčně). K číslu účtu uvádějete vždy variabilní symbol, který vám byl na začátku roku přidělen. Pokud v.s. nemůžete najít obraťte se na vychovatelky družiny.

Řád školní družiny

Top