Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 3. – 10. třídy základní školy. Kapacita ŠK je 24 míst.

Kritéria pro zařazení dětí jsou: 

  • věk dítěte 
  • zaměstnanost rodičů 
  • dojíždění dítěte

Ve školním klubu děti naleznou místo pro relaxaci a zábavu po vyučování, mohou hrát stolní a společenské hry, soutěžit, sportovat a užít si volný čas v zájmových kroužcích, jako např. v keramice, vaření, pohybových hrách, při výtvarných a rukodělných činnostech.

Provozní doba:

PO - ČT : 6,50 - 8,10 hod. 12,45 - 17,00 hod.
PÁ : 6,50 - 8,10 hod. 11,45 - 16,00 hod.

Za činnost klubu zodpovídá: vychovatelka Jana Faitová

Kontakt (mobil): 770 142 300

Platba za klub:

Měsíční poplatek je 100,- Kč, platbu lze uhradit pololetně v září (500,- Kč) a v lednu (500,- Kč). Poplatek 500,- Kč zasílejte na číslo účtu školy: 832851/0710 (ČNB Ostrava). Poplatek se hradí předem na následující pololetí (je možné zasílat i měsíčně). K číslu účtu uvádějte vždy variabilní symbol, který vám byl na začátku roku přidělen. Pokud v.s. nemůžete najít obraťte se na vychovatelku klubu.

Řád školního klubu

Top