Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
OP VVV

Lepší komunikace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006966

 

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Logo

Top