Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Úřední deska

Informační povinnost správce osobních údajů 

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené dále jen „škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává údaje související s poskytováním vzdělávání dětí, žáků a studentů.
 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: ID je7y4ti nebo emailem na adrese reditel@val-mez.cz nebo poštou na adresu školy.
 
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dr. Ing.Luboš Sychra 

Kontaktní údaje:
tel. číslo: 234 814 303
adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
 
Ke komunikaci využívejte kontakty uvedené pro školu.

25.5.2018 ve Valašském Meziříčí

 

Výsledky zápisu do ZŠ:

Výsledky zápisu do logopedických tříd pro školní rok 2019-2020

Výsledky zápisu do surdopedických tříd pro školní rok 2019-2020

 

 

Top